ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНД „КУЛТУРА”

Нерегистриран потребител
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД „КУЛТУРА“ 2020
публикувана на 18.09.2020
Задължителни дейности, предхождащи изплащането на 20 % окончателно плащане: 1. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране по Фонд „Култура“ 2020, трябва да предоставят в срока на договора финансов отчет, съдържащ попълнена финансова таблица с приложени отчетни документи, попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта.В електронната система на Фонд „Култура“ се попълват финансовата таблица и формуляр – „Краен съдържателен отчет“. В деловодството на Община Варна се входират всички финансови документи заверени „вярно с оригинала“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта, съгласно Правилата на отчитане. 2. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране в резултат от проведената трета сесия на фонд „Култура“ 2020 и във връзка с изпълнението на чл. 35 и чл. 36 от Правилника за работа на Фонд „Култура“, както и в изпълнение на т. 4.2.10 и т. 4.2.11 от договора, сключен с Община Варна, задължително трябва да попълнят въпросници на Комисията по мониторинг и оценка: Въпросник за обратна връзка от организатора след провеждане
прочети цялата новина
Герб на Община Варна
публикувана на 01.09.2020
Организациите с одобрени проекти се задължават да упоменават финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура" при отразяването му в медиите и анонси в публичното пространство. Да поставят герба на Община Варна и следния текст "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна" във всички рекламни материали засъбитието.
прочети цялата новина

Прикачени файлове:
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на трета сесия по Фонд Култура 2020
публикувана на 14.08.2020
В изпълнение на чл. 25, ал. 5 кандидати, по чиито проектни предложения са направени финансови корекции от Експертния съвет следва в 5-дневен срок (от 15.08. до 19.08.2020г. вкл.) след публикуването на резултатите, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата на чл. 21, ал. 2. Ако в указания срок кандидатът не предостави коригиран бюджет, одобреното проектно предложение отпада от финансиране. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. За допълнителна информация:тел.: 052/820 744; 0888 202 760e-mail: fund@varnaculture.bg За въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина

Прикачени файлове:
Административни несъответствия - сесия трета по Фонд Култура
публикувана на 23.07.2020
Списък на подадените проектни предложения на трета сесия на фонд "Култура" 2020г. за направления 1. Фестивали и конкурси, 2. Творчески проекти и 4. Публики с констатирани административни несъответствия. В срок до 27.07.2020 г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл. 23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна.Отстраняването на несъответствията се извършва в рамките на обявените срокове за всяко направление по електронен път в Електронната система на Фонд „Култура“ на адрес http://fund.varnaculture.bg.Кандидатите, които отстранят всички свои администравни несъответствия в посочения срок до 27.07.2020 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата.
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ТРЕТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ за набиране на проектни предложения
публикувана на 14.07.2020
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ТРЕТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ за набиране на проектни предложения от 15 юли 2020г. до 22 юли 2020г. през електронната система http://fund.varnaculture.bg. Срокът за реализация на проектите е в периода от 3 АВГУСТ ДО 06 ДЕКЕМВРИ 2020г.СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННАТА СИСИТЕМА ДО 19.07! Направления:НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙННАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ В СЕСИЯТА ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ:1. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ С ПРОЕКТИ НА ПЪРВА И ВТОРА СЕСИЯ 2020Г., КАТО ТЕ МОГАТ ДА ПРЕРАБОТЯТ СВОИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ В АКАУНТА СИ, СЪГЛАСНО НОВИТЕ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ФОНД „КУЛТУРА“ ЗА 2020Г. ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВХОДЯЩИТЕ НОМЕРА НА ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРОЕКТИ, КАТО ФОРМУЛЯРИТЕ ЩЕ СА ДОСТЪПНИ СЛЕД СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ НА НОМЕРАТА, КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ОТ ПЪРВА И ВТОРА СЕСИЯ. 2. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛНИ АРТИСТИ, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЛИЦА УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, КОИТО НЕ СА УЧАСТВАЛИ НА ПЪРВА И ВТОРА СЕСИЯ ПОДАВАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ САМО ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2 НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ. (моля следвайте ръководство за работа в сайта на програмата) Срок за подаване на заявление за достъп до електронната сиситема до 19.07!) KАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС fund.varnaculture.bg Необходима е регистрация. АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ...
прочети цялата новина
Списък на подадени проектни предложения на втора сесия на фонд "Култура" 2020г.
публикувана на 17.03.2020
Списък на подадените проектни предложения на втора сесия на фонд "Култура" 2020г. за направления 1. Фестивали и конкурси, 2. Творчески проекти, 3. Национално и международно сътрудничество и 4. Публики с констатирани административни несъответствия. В срок до 20.03.2020 г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл. 23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва в рамките на обявените срокове за всяко направление по електронен път в Електронната система на Фонд „Култура“ на адрес http://fund.varnaculture.bg. Кандидатите, които отстранят всички свои администравни несъответствия в посочения срок до 20.03.2020 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата.
прочети цялата новина
Списък на подадени проектни предложения на първа сесия на фонд "Култура" 2020г.
публикувана на 11.02.2020
Списък на подадените проектни предложения на първа сесия на фонд "Култура" 2020г. за направления 1. Фестивали и конкурси, 2. Творчески проекти, 3. Национално и международно сътрудничество и 4. Публики с констатирани административни несъответствия. В срок до 14.02.2020 г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл. 23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва в рамките на обявените срокове за всяко направление по електронен път в Електронната система на Фонд „Култура“ на адрес http://fund.varnaculture.bg. Кандидатите, които отстранят всички свои администравни несъответствия в посочения срок до 14.02.2020 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата.
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения за проекти за 2020 година
публикувана на 10.02.2020
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 ЮЛИ ДО 30 НОЕМВРИ 2020г., считано от 11 февруари 2020 до 11 март 2020г. Забележка: КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА 09.03.2020г.Направления:НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.5. НОВИ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙННАПРАВЛЕНИЕ 3: НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТНАПРАВЛЕНИЕ 3.2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОПРОДУКЦИИНАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ KАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС fund.varnaculture.bgНеобходима е регистрация.АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017, 2018 и 2019г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА! За допълнителна информация:Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg Процедура за кандидатстване по електронен път за съфинансиране чрез фонд "Култура" на Община Варна:1. Натиснете бутона "Регистрирай се". АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017, 2018 и 2019г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА!2. Чрез електронната форма за регистрация ще получите достъп до персонален акаунт, където в рамките на посочения срок ще може да попълните формите с документи за кандидатстване.3. Попълнете заявлението за кандидатстване и натиснете бутон "Публикувай". 4. До 48 часа ще получите деловоден входящ номер от Общи...
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА сесия за набиране на предложения за проекти за 2020 година
публикувана на 07.01.2020
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 МАРТ ДО 30 ЮНИ 2020г., считано от 8 януари 2020 до 31 януари 2020 г. Забележка: КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА 29.01.2020г. Направления:НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.5. НОВИ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙННАПРАВЛЕНИЕ 3: НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТНАПРАВЛЕНИЕ 3.2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОПРОДУКЦИИНАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ KАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС fund.varnaculture.bgНеобходима е регистрация.АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017, 2018 и 2019г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА! За допълнителна информация:Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg Процедура за кандидатстване по електронен път за съфинансиране чрез фонд "Култура" на Община Варна:1. Натиснете бутона "Регистрирай се". АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017, 2018 и 2019г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА!2. Чрез електронната форма за регистрация ще получите достъп до персонален акаунт, където в рамките на посочения срок ще може да попълните формите с документи за кандидатстване.3. Попълнете заявлението за кандидатстване и натиснете бутон "Публикувай". 4. До 48 часа ще получите деловоден входящ номер от Община...
прочети цялата новина
Фонд "Култура" - Община Варна
 
e-mail за връзка: fund.varnaculture@gmail.com
 
Форма за контакт
Ако имате въпроси, мнения или коментари можете да се свържете с нас посредством следната форма за контакти.
 
E-mail адрес:*
Име:*
Телефон:
Запитване:*