ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНД „КУЛТУРА”

Нерегистриран потребител
Отчитане на проекти по фонд Култура
публикувана на 19.06.2017
Съгласно договора, сключен с Община Варна изпълнителят се задължава да представи на възложителя, чрез Дирекция “Култура и духовно развитие” в едномесечен срок от приключване на събитието финансов отчет, съдържащ попълнена финансова таблица с приложени отчетни документи и попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“.
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на втора сесия по Направление 5 на фонд "Култура" 2017
публикувана на 19.05.2017
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 29.05.2017г. вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на предстваляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако приложимо) В изпълнение на чл. 25, ал 5, кандидати, по чиито проектни предложения са направени корекции от Експертния съвет следва в 7-дневен срок (до 29.05.2017г. вкл.) след публикуването на решението на Експерния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна. За допълнителна информация: тел.: 052/820 744; 0888 202 760 e-mail: fund@varnaculture.bg За въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия по Направление 1 на фонд "Култура" 2017
публикувана на 11.04.2017
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 21.04.2017г. вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на предстваляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако приложимо) В изпълнение на чл. 25, ал 5, кандидати, по чиито проектни предложения са направени корекции от Експертния съвет следва в 7-дневен срок (до 21.04.2017г. вкл.) след публикуването на решението на Експерния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна. За допълнителна информация: тел.: 052/820 744; 0888 202 760e-mail: fund@varnaculture.bg
прочети цялата новина
Фонд Култура удължава срока НА ВТОРАТА СЕСИЯ за набиране на предложения за проекти по НАПРАВЛЕНИЕ 5 до 27.03.2017г.
публикувана на 13.03.2017
Фонд Култура удължава срока НА ВТОРАТА СЕСИЯ за набиране на предложения за проекти по НАПРАВЛЕНИЕ 5 до 27.03.2017г. Краен срок за изпращане на електронно заявление за достъп до системата 23.03.2017г.
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия по Направление 5 на фонд "Култура" 2017
публикувана на 13.03.2017
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 20.03.2017г. вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на предстваляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако приложимо) Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна. За допълнителна информация: тел.: 052/820 744; 0888 202 760 e-mail: fund@varnaculture.bg За въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения по Направление 5
публикувана на 01.03.2017
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 ЮЛИ ДО 30 НОЕМВРИ 2017г., считано от 1 март до 20 март 2017 г. в следните направления: НАПРАВЛЕНИЕ 5: ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА - ВЪЛНА НА ИНОВАЦИИ; 5.1 МРЕЖА НА МЛАДЕЖКИ ЗОНИ И ЧИТАЛИЩА5.2 ПРОЕКТ ЗА МИЛИОНИ - ИННО ВАРНА5.3 ВАРНЕНСКА МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ в програмата Варна ЕМС 2017 - Вълна на Иновации във фестивалите на Варна Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина: 1. По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация. АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016г.., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА! 2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. в деловодство на Община Варна на адрес:гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие". За допълнителна информация: Европейска младежка столица:Електронен адрес за кореспонденция: info@varna2017.bg За технически въпроси, относно електронното кандидатстване, можете да се обаждате на телефон 0889 545 595
прочети цялата новина
Процедура за кандидатстване по електронен път
публикувана на 28.02.2017
Процедура за кандидатстване по електронен път за съфинансиране чрез фонд "Култура" на Община Варна: 1. Натиснете бутона "Регистрирай се"2. Чрез електронната форма за регистрация ще получите достъп до персонален акаунт, където в рамките на посочения срок ще може да качите сканирани изискуемите документи за кандидатстване.3. Изтеглете и попълнете заявлението за кандидатстване. 4. Изпратете го сканирано на електронен адрес fund@varnaculture.bg 5. До 48 часа ще получите деловоден входящ номер от Община Варна. 6. След получаване на деловоден входящ номер от Община Варна ще може да качвате сканирани изискуемите документи за кандидатстване. Ако не получите в указания срок обратен мейл с деловодния номер, моля да позвънете на телефон 052/ 820 744; 0888 202760 Забележка: Краен срок за изпращане на електронно заявление за достъп до системата 16.03.2017г.
прочети цялата новина
Мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна за 2016г.
публикувана на 27.02.2017
Мониторинг и оценка на проекти, спечелили финансиране по Фонд „Култура“ на Община Варна за 2016г.
прочети цялата новина
Информационни дни фонд Култура
публикувана на 08.02.2017
Информационен ден за дейността на Общински фонд "Култура" - Направление 1: Фестивали и конкурси – 10.02.2017г., зала Пленарна, Община Варна – 16:00ч. Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ организира информационна среща по направление 5: Европейска младежка столица - вълна на иновации – 13.02.2017г., концертна зала на Младежки дом (бул. „Цар Освободител“ 27) – 10:00ч.
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява сесия за набиране на предложения за проекти
публикувана на 01.02.2017
I. Фонд "Култура" на Община Варна обявява сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 МАРТ ДО 1 ДЕКЕМВРИ 2017г., считано от 1 февруари до 20 февруари 2017 г. в следното направление: НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ;1.1 ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИ;1.2 ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯ;1.3 ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯ;1.4 ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯ; II. Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 МАРТ ДО 30 ЮНИ 2017г., считано от 1 февруари до 20 февруари 2017 г. в следните направления: НАПРАВЛЕНИЕ 5: ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА - ВЪЛНА НА ИНОВАЦИИ; 5.1 МРЕЖА НА МЛАДЕЖКИ ЗОНИ И ЧИТАЛИЩА5.2 ПРОЕКТ ЗА МИЛИОНИ - ИННО ВАРНА5.3 ВАРНЕНСКА МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ в програмата Варна ЕМС 2017 - Вълна на Иновации във фестивалите на Варна Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина: 1. По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация. АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016Г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА! 2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. вделоводство на Община Варна на адрес: гр. Варна 9000, бул. "Осми приморскиполк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие". За допълнителна информация по Направление 1: Фестивали и конкурси:Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg За допълнителна информация по Направление 5: Европейска младежка столица:Електронен адрес за кореспонденция: info@varna2017.bg Информационен ден за дейността на Общински фонд "Култура" - Направление 5: Европейска младежка столица – 06.02.2017г., сградата на Младежки дом – 10:00ч. Информационен ден за дейността на Общински фонд "Култура" - Направление 1: Фестивали и конкурси– 10.02.2017г., зала Пленарна, Община Варна &ndas...
прочети цялата новина
123
ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Мариета Йорданова – главен експерт „Фонд „Култура“
тел.: 052/820 744; 0888 202 760
e-mail: fund@varnaculture.bg

Антония Йовчева – директор
бул. „Осми приморски полк“ №43, стая 1003
тел.: 052/820 352
e-mail: culture@varna.bg
 
Форма за контакти
Ако имате въпроси, мнения или коментари можете да се свържете с нас посредством следната форма за контакти.
 
E-mail адрес:*
Име:*
Телефон:
Запитване:*
За технически въпроси, относно електронното кандидатстване, можете да се обаждате на телефон 0889 545 595